Sessie 1: De passende mix van offline en online coaching bij talentontwikkeling (Fontys)

(door: Timo Wesenaar)

Onze visie op de begeleiding van talentontwikkeling vraagt intensieve en dure contacttijd tussen trainer en deelnemers. De training richt zich op veranderen van zelfbeeld en zelfbewustzijn.

In deze workshop nemen we jullie mee in de inzichten die opgedaan zijn in de combinatie van face-to- face contact aangevuld met e-coaching. Met deze inzichten hopen we bij te dragen aan nieuwe vormen van talentcoaching die voor meerdere medewerkers en studenten beschikbaar komen onder meer vanwege een  efficiency- en flexibiliteitstoename.

Timo Wesenaar

Timo is opgeleid op HBO niveau als P&O expert. Als Organisatiepsycholoog heb ik een groot deel van mijn loopbaan besteed aan praktische vraagstukken op het terrein van leren in de werksetting. Ik heb ervaren dat werk voor veel mensen de kans geeft tot persoonlijke en professionele ontwikkeling. Na mijn laatste carrièrestap naar Fontys bij de opleiding Human Resources Management blijk ik wederom werkzaam op het snijvlak van leren en werken en zie ik mezelf steeds zoeken naar mogelijkheden om de gescheiden werelden van werken en leren of werken en onderwijs dichterbij elkaar te brengen of zelfs te integreren. Hierbij ligt mijn persoonlijke passie bij het vraagstuk hoe context en individu samen op een duurzame wijze resultaten kunnen realiseren.

Fontys

 

Sessie 2: De e-coachende docent (eCollegePro)

(door: Alexander Waringa)

In de wereld van digitalisering, zien we dat de studenten op een innovatieve manier onderwezen willen worden. Blended learning, flipping the classroom en MOOC's zijn slechts enkele voorbeelden van grote veranderingen waarmee docenten te maken krijgen. Centraal in deze trends staat de veranderende rol van de docent die veel meer een 'onderwijs coach' wordt dan een overdrager van kennis.

Online begeleiding en e-coaching speelt hierin een belangrijke rol en wordt door de huidige generatie studenten inmiddels als vanzelfsprekend gezien. Wilt u weten hoe u (nog) beter kan aansluiten bij de digitale belevingswereld van studenten en welke aanvullende vaardigheden u daar voor nodig heeft? Kom dan naar deze inspiratiesessie.

Alexander Waringa

Alexander is coach, docent en psycholoog. Hij is directeur van eCollegePro (onderdeel van eCoachPro). Daarnaast is hij verbonden aan Tilburg University, eerst in de rollen van docent, coördinator eerstejaarsmentoraat en masterthesiscoördinator en daarna als onderzoeker (naar de effectiviteit van online begeleiding). Alexander is tevens bestuurslid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) waar hij verantwoordelijk is voor de portefeuille Onderzoek. In 2012 was hij co-auteur van het handboek 'E-coaching: direct aan de slag met Het Nieuwe Coachen' waarvan inmiddels de 3e druk en een Engelstalige editie is verschenen. Eind 2017 wordt het vervolg 'E-health voor zorg- en hulpverleners' verwacht.

eCollegePro

 

Sessie 3: Online studieloopbaan begeleiding binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs (Da Vinci College)

(door: Willy Koolwijk)

Het Student Service centrum van het Da Vinci college heeft experts op gebied van loopbaanbegeleiding, coaching, trainingen en schoolmaatschappelijk werk. Studieloopbaanbegeleiders kunnen studenten verwijzen naar het centrum voor extra begeleiding tijdens hun studieloopbaan ter voorkoming van VSV.

Aangezien het F2F niet meer volledig past in onderwijsprogramma’s, vraagt het om een specifiekere aanpak die aansluiting heeft bij de opleiding en de student. Studenten zijn steeds meer online actief en is er de behoefte ontstaan om online tools in te gaan zetten om de begeleiding beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de studenten.

Tijdens de sessie zal Willy een toelichting geven over haar ervaring met het online begeleiden van MBO studenten en wat het belang van bijscholing is voor onderwijsprofessionals die online begeleiding van studenten willen opnemen binnen de bestaande werkprocessen in een onderwijsorganisatie. 

Willy Koolwijk

Willy is transpersoonlijk counselor, kunstzinnig therapeut en gecertificeerd eCoach (level II). Zij heeft een eigen praktijk en is werkzaam bij het Da Vinci college als zorgcoördinator en coach. Als zorgcoördinator coördineert zij maatwerk ’zorg’ trajecten ter voorkoming van VSV. Zij heeft ruime ervaring opgedaan hoe e-coaching verbindend kan werken voor een student. Voor haar is e-coaching een tool waarbij studenten hun eigen ontwikkeling kunnen aantonen (bewijsstuk portfolio POP) en ook de kans krijgen om op hun eigen tempo te kunnen groeien van adolescent naar beroepsbeoefenaar.

Da Vinci College

 

Sessie 4: Studiebegeleiding bij diverse opleidingen binnen de Hogeschool van Amsterdam

(door: Pieter de Wit)

Tijdens deze inspiratie-sessie schetst Pieter op welke manier online begeleiden diverse begeleidingstrajecten bij de HvA versterkt. Hij staat stil bij een aantal voorbeelden vanuit verschillende opleidingen en geeft een beeld hoe dit binnen een onderwijsorganisatie/-eenheid in te bedden.

Pieter de Wit

Pieter is nu werkzaam voor het ICTO team van de faculteit Onderwijs en Opvoeding (eerder bij de faculteit Techniek) en houdt zich bezig met onderwijsontwikkeling en -innovatie. Hij is gecertificeerd e-coach en heeft veel ervaring met uiteenlopende advies- en begeleidingstrajecten op het gebied van leren, ontwikkelen en verandering.

Hogeschool van Amsterdam

 

Sessie 5: De kracht en meerwaarde van online begeleiding (Saxion Hogeschool) 

(door: José Beckmann)

Voor professionals in hulp-en dienstverlening is aandacht voor de invloed van technologie op werk essentieel en daarbinnen zal e-coaching steeds meer toegepast gaan worden als begeleidingsvorm. Deze vorm van communicatie stelt aanvullende eisen aan het professioneel handelen van studenten. Binnen de Academie Mens en Arbeid Saxion (Opleidingen Human Resource Management en Toegepaste Psychologie) is een lespakket E-coaching op basis van het ABC-model van ecoachpro ontwikkeld om studenten voor te bereiden op aanvullende online-competenties in de uitvoering van hun professie in het toekomstige werkveld. Daarnaast doen de studenten ervaring op met het begeleiden van elkaar en/ of klanten door middel van e-coaching binnen hun stage. De oproep van het werkveld tot optimalisatie en verdere professionalisering én de positieve ervaringen van de studenten tot nu toe hebben geleid tot het ontwikkelen van een groter lespakket in de vorm van een verbredende minor voor studenten in allerlei mensgerichte disciplines (o.a. Social Work, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening) voor meerdere hogescholen. (beschikbaar september 2016). Tijdens de sessie zal ik een toelichting geven over het proces van het ontstaan van deze onderwijsproducten en de evaluatie en resultaten van de eerste twee semester.

José Beckmann

Ik ben werkzaam bij de Academie Mens&Maatschappij van Saxion. Daar werk ik nu 12 jaar als docent/coach en supervisor. Daarvoor ben ik in de jeugdhulpverlening werkzaam geweest in verschillende functies en organisaties. Ik heb de minor ecoaching mede ontwikkeld en geef daarbinnen twee modules. Ik ben daarnaast actief bij de ontwikkeling van het nieuw curriculum Social work. Mijn achtergrond is HBO- Jeugd, Pedagogiek en Post HBO-Opleiden & trainen. In het toekomstig onderwijs wordt coaching van studenten steeds belangrijker om aan te sluiten bij de professionele ontwikkeling van de student. E-coaching is mijn inziens een zeer passende vorm die specifieke kennis en competenties vraagt. Ook in het bieden van hulp-en dienstverlening is het een verrijking door a-synchroniteit en tijd-en plaatsonafhankelijkheid. Mijn visie op onderwijs is dat we in de toekomst steeds meer mogelijkheden bieden om studenten van verschillende beroepsrichtingen en de praktijk samen te brengen door o.a. leeropdrachten in antwoord op vraagstukken uit de samenleving. Daarin komen hulp-en dienstverlening en technologie ook samen. Begeleiding en ondersteuning zowel F2F als digitaal is beide waardevol.

Saxion University of Applied Sciences

Sessie 6: Begeleiden van studenten via een veilig online platform (Pluform.com)

(door Jantine van Soolingen en Tim van Iersel)

Tijdens deze inspiratie-sessie gaan Jantine en Tim in op online begeleiding van studenten met behulp van een online omgeving. Online begeleiding met behulp van een online platform dat speciaal is aangepast aan het onderwijsproces kan de reguliere studentenbegeleiding versterken. Maar hoe werkt dit in de praktijk en wat zijn de voor- en nadelen? Deze inspiratie-sessie is voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking van een online begeleidingstool (Pluform) en wil weten wat het gebruik van een dergelijk platform voor hen kan betekenen.

Jantine van Soolingen

Jantine heeft sociale- en gezondheidspsychologie gestudeerd en heeft in een grote IT-organisatie gewerkt als adviseur leren en ontwikkelen. Hierdoor is zij gespecialiseerd in het ondersteunen van gedragsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met behulp van technologie. Als marketing- en accountmanager binnen Pluform ondersteund Jantine organisaties om online technologie (op basis van psychologische inzichten) in te zetten voor het creëren van optimale leerervaringen voor studenten.

Tim van Iersel

Tim is als product owner & developer werkzaam voor Pluform. Hij werkt samen met SURF en de ICT-afdelingen van onderwijsinstellingen die gebruik maken van Pluform. Mede hierdoor heeft hij veel ervaring met de (technische) implementatie en gebruik van ICT binnen het onderwijs.

Plufom.com

Aanmelden? Klik hier: 3e symposium Online Begeleiding

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren