Keynotes Onno Hansen-Staszyński en Jochem Goedhals

Het symposium wordt geopend met een tweetal keynotes. De eerste zal gegeven worden door Onno Hansen-Staszyński, hij gaat het hebben over ‘Digitaal communiceren met studenten: hoe en waarom? op basis van de resultaten uit het grootschalige Europese onderzoek waar hij bij betrokken is. Daarna zal Jochem Goedhals in gaan op het thema ‘Wat is leren? En hoe kun je jezelf als docent dienstbaar opstellen?’. 

Keynote 1: Digitaal communiceren met studenten: hoe en waarom? (door: Onno Hansen-Staszyński)

Jongeren hebben duidelijke opvattingen over wie zij zijn en hoe zij het liefst met anderen communiceren. Hoewel zij in principe graag over zichzelf en over hun opvattingen met betrekking tot communicatie vertellen, praten zij liever niet met volwassenen. In het contact van volwassenen trekken zij vaak een muur op van onverschilligheid en schijninstemming.

In de sessie 'Communicatie met jongeren in het online tijdperk' worden conclusies gepresenteerd van zeven jaar intensieve, open gesprekken en experimentele lessen met jongeren in schoolklassen in Polen, Griekenland en Nederland. Zo zal besproken worden waarom jongeren asynchrone, online communicatievormen verkiezen boven face-to-face communicatie en hoe jongeren voor hen relevante informatie kiezen uit een niet aflatende stroom van data.

De sessie is een must voor elke professional die werkt met jongeren en voor elke ouder van jongeren tussen 10 en 18 jaar.

Extra:

Korte samenvattingen van het onderzoek zijn te vinden via: 

http://www.frankwatching.com/archive/2016/05/10/waarom-jongeren-extremer-reageren-generatie-f-nader-bekeken-onderzoek/ en https://www.frankwatching.com/archive/2016/05/27/generatie-f-zo-communiceer-je-met-jongeren-van-nu/

Onno Hansen-Staszyński

Onno Hansen-Staszyński is voormalig journalist, voormalig corporate, voormalig kunstenaar. Hij schreef regelmatig voor de Groene Amsterdammer, was de drijvende kracht achter de community Voor de Wereld van Morgen van de ASN Bank en was mad scientist voor het platform 3FM Tussenuur. Vanaf 2010 houdt hij zich bezig met identiteitsgerelateerde projecten, met name in het onderwijs. Samen met grote en kleine partners uit 11 Europese landen ontwikkelde hij nieuwe onderwijsmodulen gebaseerd op interactieve didactiek, profilactiek, intensief gebruik van nieuwe technologie en vakliteratuur op het gebied van sociale psychologie, neurowetenschappen en sociologie. Momenteel voert hij, samen met zijn vrouw Beata Staszyńska-Hansen, onderwijshervormingen door in Gdansk, Polen en werkt hij binnen twee Europese onderwijsprojecten.

Stichting EZZEV

Keynote 2: Wat is leren? En hoe kun je jezelf als docent dienstbaar opstellen? (door: Jochem Goedhals)

Als oprichter van Fontys Educational Designers (FED) zal Jochem ons meenemen in de wereld van vernieuwend onderwijs met daarin de waarde van onderwijsontwerp vanuit interdisciplinaire teams. Waarbij de gebruiker (student) centraal staat en betrokken is en het werkveld als belangrijke stakeholders wordt gezien. En hoe dit kan met of zonder digitale toepassingen. Hij kan uit eigen ervaring vertellen hoe ingewikkeld onderwijsvernieuwing is vanwege de vaak vastgeroeste denkbeelden dat de docent de expert is en of moet zijn.

Jochem Goedhals

Ik heb het hele onderwijssysteem doorlopen en altijd het gevecht gevoerd met het systeem en de vooroordelen. Pas op (te) late leeftijd heb ik ontdekt waar mijn talenten nu echt zitten en wat ik werkelijk wil betekenen voor de wereld met het werk wat ik doe. Waarom heb ik mijn docenten nooit begrepen? Waarom heb ik mijzelf altijd minder gevoeld in de klas? Waarom wordt er zoveel onderwijs geschreven in plaats van ontworpen?

Fontys Educational Designers (FED)

Aanmelden? Klik hier: 3e symposium Online Begeleiding

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren